Miksi ampumaurheilua

Ampumaurheilun perustelu ja oikeutus

Ampumaurheilu tukee ihmisten hyvinvoinnin kehitystä tehokkaasti

Ammunnan lajitaitoa ja itsensä hallintaa opettelevan sekä harjoittelevan henkilön on kehitettävä itseään sekä taitojaan koko ikänsä , kuten nykyinen työelämäkin vaatii, jotta tiedot ja taidot pysyvät jatkuvasti ajan tasalla.

Tämä laji sopii niin varhaisnuorelle kuin ikäihmiselle sukupuolesta riippumatta toisin kuin monet muut urheilulajit, joissa fyysiset rajat tulevat vastaan varsin usein. Onnistumisen ja hyvän olon tunteet eivät ole iästä kiinni ja niihin tulee olla mahdollisuus jokaisella.

Henkilö, joka on harjoitellut systemaattisen nousujohteisesti ja syventynyt ammuntaan muutamia vuosia, on tuossa ajassa oppinut elämän perusasiat (säännöt, rytmin, tavoitteellisuuden ja työn tekemisen merkityksen sekä palkitsevuuden) ja on kykenevä elämään yhteiskunnan asettamien normien mukaisesti niin, että normaali lain mukaan eläminen on ihan inhimillistä ja siitä oppii jopa nauttimaankin ihan aidosti.

Hän oppii jo tuon ajan harjoittelun jälkeen keskittymisen ja voi siis halutessaan omaksua muitakin asioita aiempaa huomattavasti helpommin, koska systemaattisen harjoittelun myötä hän on samalla sisäistänyt oman oppimistyylinsä ja kokenut myönteiset tunteet, jotka parhaiten vievät kehittymistä eteenpäin.

Näiden taitojen hallinta antaa mahdollisuuksia moneen eri suuntaan ja sen jälkeen on vain itsestä ja taipumuksista kiinni, mihin suuntaan haluaakin kulkea.

Näitä taitoja voi tämän jälkeen soveltaa kaikilla elämän osa-alueilla oppimisen jälkeen vapaasti ja tulokset kyllä näkyvät sen jälkeen myönteisinä niin opiskelussa kuin työelämässäkin. Sekä, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyden tunnetta, tervettä itsetunnon kasvua, että ”nöyryyttä” on odotettavissa henkilöille tämän lajin kautta kehityksen myötä, koska aina ei voi voittaa.

Laji kyllä pitää ”nöyränä” vaikka luulisi kaiken olevan jo opitun. Ihmisen mieli on sellainen, että samanaikaisesti myös unohtaa jotain, tulee tehtyä virheitä tai keskittyminen ”herpaantuu” jne, joten harjoittelua tai harrastusta kannattaa jatkaa edelleen kehityksen varmistamiseksi. Ja, onhan itse suorittaminen hyvässä seurassa myös erittäin tärkeää sosiaaliselta kannalta, vaikkei aina onnistuisikaan ihan toivotulla tavalla.

Henkilö oppii koko ajan ja hän osaa myös suhtautua asioihin tämän harjoittelun myötä realistisemmin ja samalla itseluottamus omiin kykyihin selviytä vaikeissakin paikoissa tai tilanteissa kasvaa ja se on tärkeää, koska myös uskoa tulevaisuuteen tulee olla vastoinkäymisistä riippumatta! Unelmia jostakin paremmasta tulee olla ja ne kantavat tosi pitkälle!

Kuinka tärkeää myös onkaan, että on olemassa sellainen harrastusmuoto ja laji, jonka harjoittamisen yhteydessä vilkkaimmatkin tai keskittymisvaikeuksista kenties kärsivät oppivat keskittymistaidon sekä paikallaan olon tarpeen pikkuhiljaa ja näiden taitojen kehittymisen kautta heidän elämänsä helpottuu.

Ammunnan harjoittaminen ”pakottaa” heidät siihen myönteisellä tavalla ja kaiken lisäksi huomaamatta!

Alussa keskittymisjaksot ovat hyvinkin lyhyitä, jopa vain muutamia sekunteja kestäviä. He väsyvät yllättävän nopeasti ja tuntevat, ettei tästä tule mitään, mutta pikkuhiljaa ne hetket pidentyvät ja toiminta ”normalisoituu”. Heidän temperamenttiin, joka on syntymälahjana saatu, ei voida juurikaan vaikuttaa, mutta oppimisen kautta heidän keskittymistaitonsa kehittyvät ja sen myötä heillä on tosi hyvät mahdollisuudet löytää itsestään positiivisuutta, itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin sekä onnistumisen tunteita, joiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Temperamentin kanssa voi oppia elämään laadukkaammin, kunhan siihen on saanut hieman ”sivustatukea” ja tiedostamisen kautta oppimista.

Kokemuksesta tiedän, että kun joskus elämä on ollut ”kiirettä ja suorittamista” koko päivän tai pidemmänkin ajanjakson, jo 30 min -1 h keskittynyttä harjoittelua palauttaa elimistöä tosi hyvin ja olo tuntuu harjoittelun jälkeen kotiin poistuttaessa taatusti paremmalta ja rentoutuneemmalta kuin radalle tullessa. Tämän voi jokainen halutessaan kokeilla ja todeta. Tämä myös parantaa myös elämän laatua, koska suorittamisen kierteen saa näin katkaistua ilman mitään ”vippaskonsteja” ja kireyden tilalle tulee sisäinen levollisuus sekä hyvän olon tunne.

Jo näiden muutamien perusteluiden avulla olen pyrkinyt tuomaan esiin sen, että yhteiskunnallinen perustelu ja tarve on olemassa myös ampumaurheilulle ja sen harrastusmahdollisuuksille, harjoittelulle sekä kilpailemiselle urheilulajina nyt ja tulevaisuudessa aivan samalla tavalla kuin muillakin urheilulajeilla.

Tehtyjen aselakiuudistuksen myötä eduskunnan selvä enemmistökin on antanut uuden lain myötä selvän puollon lajimme puolesta ja se on todella iso perustelu ampumaurheilun oikeutukselle tasavertaisena lajina muiden joukossa tässä yhteiskunnassa.

Terveisin

Mikko Mattila

MyA:n puheenjohtaja 2015